Det Gamle Posthus

”Ingen adgang for uvedkommende”

”Ingen adgang for uvedkommende” image

”Ingen adgang for uvedkommende”

Hillerød den 18. juli 2021

”Ingen adgang for uvedkommende”

Emaljeskiltet med denne tekst sad på dobbeltdøren i posthusets østre gavl. Der hvor restauranten har sin indgang i dag. Indtil tilbygning og ombygning i 1977 blev denne dør brugt af postbudene.

Posthuset var efter sigende det første hus i Brædstrup med træk og slip, da det blev bygget i 1921.

Da jeg flyttede ind i tjenesteboligen i 1969, som søn af postmester Brigsted, var jernbanen blevet nedlagt i 1967, så posten kunne ikke længere komme til og fra byen med tog.

Tidligt om morgenen hentede man post i form af breve og pakker i Horsens i pakkebilen. De blev båret ind af den nævnte dør i gavlen, sorteret og senere bragt ud i området. Der var en pakkepost med en Bedford pakkebil i byen, tolv landpostbude med hver deres gule Renault, fire i gråblå uniformer og fire brevbærere på cykel i røde uniformer i byen.

Sidst på eftermiddagen hentede man post i pakkebilen fra de forskellige indleveringssteder, for eksempel i Sdr. Vissing. Al udenbys post blev puttet i sække eller som pakker i en stor vogn, som blev skubbet over til stationen klokken 17. Så blev posten lastet i bussen til Horsens, hvor den via Horsens Postkontor blev fragtet ud i verden.

På postkontoret var der udover postmesteren, en assistent og en række kontormedhjælpere, som varetog ekspedition af kunderne. Dengang var postkontoret et travlt sted. Der blev indleveret pakker og breve, solgt frimærker og betalt regninger. Omkring den 1. i måneden var der meget travlt, for der skulle alle betale deres regninger. Der kunne være kø helt ud på gaden.

Jeg håber, at skiltet kan komme til ”ære og værdighed” på restauranten. Det er imponerende så flot bygningen er blevet efter nedrivningen af tilbygning og istandsættelse.

Venlig hilsen

Hans Brigsted

Reserver Bord