Det Gamle Posthus

Privacy Policy

Privacy Policy billede

Privacy Policy

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre mit indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af det-gamle-posthus.dk. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.


Personoplysninger

Hvilke personoplysninger behandler Det Gamle Posthus, Brædstrup A/S om dig?

Almindelige personoplysninger

Det Gamle Posthus, Brædstrup A/S (“DPG”) behandler blandt andet følgende almindelige personoplysninger om dig som gæst: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, IP-adresse,


Særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)

DPG behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig. DPG behandler dog i visse tilfælde følsomme personoplysninger om dig, som relaterer sig til dine helbredsoplysninger, hvis du vælger at fremsende disse i forbindelse med du booker en middag i vores restaurant og/eller i forbindelse med din booking af et selskab hos/fra os.


Hvad er formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger?

Almindelige personoplysninger

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger kan ske, hvis behandlingen blandt andet er nødvendig for:

• opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller

• at DPG kan forfølge en legitim interesse, hvor DPGs interesse overstiger hensynet til dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder (den såkaldte interesseafvejningsregel).

Behandlingen af dine almindelige personoplysninger er ofte nødvendig for, at vi kan gennemføre en booking og/eller levere de ydelser, du bestiller via vores hjemmeside dvs. opfyldelse af en kontrakt med dig. Herudover kan behandlingen være nødvendig for, at vi kan imødekomme dine specifikke ønsker, yde en god service, forbedre din oplevelse hos os som gæst og til brug for markedsføring af vores ydelser, som vi mener, at du kunne være interesseret i.

Ved tilmelding til vores nyhedsbrev registreres bl.a. navn og e-mail. Når du logger på vores wi-fi behandler vi dit navn og din e-mail, ligesom vi behandler dit navn når vi på de sociale medier svarer dig på en henvendelse.


Følsomme personoplysninger

Behandlingen af dine følsomme personoplysninger, såsom helbredsoplysninger, sker, fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil (enten mundtligt, skriftligt eller elektronisk). Formålet med behandlingen af dine følsomme personoplysninger er at yde dig den bedst mulige service i forbindelse med dit selskab og/eller restaurantbesøg hos/fra os.

Du kan til enhver tid kan tilbagekalde dit samtykke, uden at dette berører lovligheden af behandlingen, der er baseret på dit samtykke, inden tilbagekaldelse heraf.


Modtagere af dine personoplysninger

DPG har antaget visse databehandlere, som udfører en række opgaver på vegne af DPG. Disse databehandlere får adgang til dine personoplysninger. Databehandlerne kan dog alene lovligt tilgå og behandle dine personoplysninger på vegne af DPG for at opfylde de specifikke formål, der er fastsat af DPG, og må derfor ikke anvende oplysningerne til egne formål.

DPG videregiver ikke dine oplysninger til tredjemænd til brug for markedsføring, men der kan ske eventuel videregivelse til offentlige myndigheder eller politiet, hvis DPG anmodes herom.


Overførsel af dine personoplysninger til tredjelande

I det omfang dine personoplysninger overføres til tredjelande, sikrer DPG et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for en sådan overførsel ved indgåelse af EU Kommissionens standardkontrakter med modtageren af personoplysningerne eller anvendelse af modtagere, som er underlagt særlige certificeringsmekanismer som f.eks. EU-U.S. Privacy Shield. Har du spørgsmål til retsgrundlaget for eventuelle tredjelandsoverførsler, kan du kontakte os som angivet nedenfor.


Periode for opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Personoplysninger, som indgår i vores regnskabsmateriale, opbevares i 5 år efter afslutning af det løbende regnskabsår. Hvis du betragtes som stamgæst eller besøger os med visse, mere eller mindre jævne mellemrum, opbevares dine personoplysninger op til 5 år efter dit seneste besøg. Personoplysninger, der er nødvendige for at fremsende dig vores nyhedsbrev, opbevares og anvendes, så længe du ikke har valgt at afmelde vores nyhedsbrev.


Dine rettigheder som den registrerede

Du har som den registrerede:

  • ret til at få indsigt i de personoplysninger, DPG behandler om dig;
  • ret til at få personoplysninger om dig berigtiget, hvis disse er urigtige;
  • ret til sletning (retten til at blive glemt);
  • ret til begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger;
  • ret til dataportabilitet, dvs. hvis visse betingelser er opfyldt, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse personoplysninger transmitteret til en anden dataansvarlig virksomhed uden hindring fra DPG,
  • ret til indsigelse; samt
  • ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Kontaktoplysninger på DPG og Datatilsynet

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, herunder dine rettigheder som den registrerede eller du vil klage over DPGs behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Administrerende Direktør Knud Plougmann Rishøj på knud@det-gamle-posthus.dk. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet som har følgende kontaktoplysninger:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300, København K

Telefonnummer: +45 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Hjemmeside: www.datatilsynet.dk


Ændringer til denne privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik opdateres regelmæssigt, og når det er nødvendigt på grund af ændringer i den gældende databeskyttelseslovgivning. Privatlivspolitikken vil altid indeholde datoen for den seneste version. I det omfang ændringerne betragtes som væsentlige ændringer, vil du blive informeret udtrykkeligt herom f.eks. på vores hjemmeside. I visse tilfælde kan du modtage en anmodning fra DPG om at acceptere ændringerne inden deres ikrafttræden f.eks. i en e-mail.


Dato for den seneste opdatering af privatlivspolitikken

15/03/2022


Cookies

Websitet indeholder cookies. En komplet liste samt en beskrivelse af hvad cookies er han ses her: https://det-gamle-posthus.dk/cookies/


Kontakt og virksomhedsoplysninger

Du har mulighed for at kontakte Det Gamle Posthus på.

Email: kontakt@det-gamle-posthus.dk

Åbningstiderne for Kundeservice er:

Tirsdag – fredag 10:00 – 11:00


Det Gamle Posthus fulde virksomheds navn, fysiske adresse og øvrige kontaktoplysning er:

Det Gamle Posthus, Brædstrup A/S

Jernbanegade 1

8740 Brædstrup

Denmark

CVR: 40326669

Email: kontakt@det-gamle-posthus.dk

Telefon: 42 80 76 78

Reserver BordNyhedsbrev